Sygdom og forsikring

Sygdom og forsikring

Det opskrevne barn kan ikke passes i pasningsordningen, når det er syg.

Barnet defineres syg, når dette ikke kan indgå i almindelig hverdag der indebærer aktiviteter og ture ud af huset.

Barnet kan ikke afleveres såfremt dette har fået febernedsættende eller smertestillende præparater. Såfremt barnet bliver syg i pasningsordningen, bliver i som forældre kontaktet hurtigst muligt.

I som forældrene, skal da sørge for, at jeres barn/børn afhentes hurtigst muligt. 

 

Medicin

Børn, som skal have medicin modtages, men først når de ikke længere smitter. Der skal medfølge lægelig anvisning sammen med medicinen, hvis barnet skal have dette i pasningstimerne. 

 

Barnets 1. sygedag

I tilfælde af, at jeg ikke har mulighed for alternativ pasning af mine syge børn under 12 år, har jeg mulighed for at tage barnets 1. sygedag. Denne dag er med løn.

 

Ulykkesforsikring

Forældre til barnet anbefales, at tegne ulykkesforsikring på det angivne barn. Kopi af forsikringspapirerne bør medbringes senest den første dag barnet møder alene i pasningsordningen. Vær opmærksom på, at man skal tegne en udvidet ulykkesforsikring, hvis man som forældre skal have dækning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet bliver indlagt, langstids sygemeldt eller på anden måde kræver pleje hjemme eller på hospitalet mere end 12 dage og ikke kan passes i pasningsordningen.

 

Ved børnepasserens fravær

Børnepasseren har ikke pligt til at tilbyde vikar ved fravær af nogen art. Der gives ikke kompensation for dette fravær.

 

Erstatningsansvar

I som forældre skal være indforståede med, at I selv er erstatningspligtige for barnets tøj og ting. Ødelagte, glemte eller bortkomne ting erstattes ikke af dagplejer. Jeg vil dernæst anbefale, alle der vælger at få deres børn passet hos mig, at tegne en ulykkesforsikring på barnet ved opstart.

 

Til ture ud af huset, er jeg forpligtet til at køre børnene i godkendt ladcykel med godkendt sele og cykelhjelm. Dette sker på forældrenes ansvar.


Børnehuset Natur & Udeliv

- Hos Camilla Vich Rasmussen

Skippervej 1, Hou

9370 Hals

Email; boernehusethuset.natur@gmail.com

Kontakt: 42 17 94 43

 


Få en mobilvenlig hjemmeside