Persondata lovgivning

Persondata lovgivning

Jeg, som professionel omsorgsperson modtager kun relevante helbredsoplysninger om barnet direkte fra jer som forældrene, samt kontakt information på barnets forældre og numre på forældre og børn i børnepasningen.

Jeg har ved kommunens godkendelse skrevet under på, at alle oplysninger om dit barn skal behandles fortroligt, samt at personlige oplysninger om barnets forhold i hjemmet ikke må deles med udenforstående. Det nye EU forordning GDPR, er altså kun vedrørende opbevaringen af personlige data og behandling af disse.

Den nye persondata lovgivning beskriver hvordan alle personlige oplysninger skal opbevares sikkert, samt at alle der opgiver deres oplysninger skal underrettes, og tage stilling til, hvordan de opbevares og behandles.

 

Alle henvendelser til kommunen foregår som følger

For at beskytte jeres persondata bedst muligt kontakter jeg fremover  kommune enten via Digital Post på borger.dk, ringer, sender et brev eller afleverer posten personligt  i borgercenteret. Mange kommuner benytter borger.dk til pasningsaftale/kontrakter, opskrivning, kvitteringer med mere for at højne sikkerheden. Hør din kommune hvilken henvendelsesform de benytter.

Du/I skal hermed give din/jeres tilladelse til, at jeg må opbevare oplysningerne på min telefon og computer, hvis disse er beskyttede med adgangskode og ikke benyttes af udenforstående. Desuden opbevares kopier af eventuelle papirudgaver af pasningsaftale/kontrakter, ansøgning, venteliste opskrivning, lønsedler og andre relevant og personlige papirarbejde utilgængeligt for udenforstående. Alle oplysninger om barnet opbevares 5 år af hensyn til SKAT.

 


Børnehuset Natur & Udeliv

- Hos Camilla Vich Rasmussen

Skippervej 1, Hou

9370 Hals

Email; boernehusethuset.natur@gmail.com

Kontakt: 42 17 94 43

 


Få en mobilvenlig hjemmeside