Læreplan i Børnehuset


I Børnehuset har jeg udarbejdet en læreplan, som jeg revidere i startet af år. Læreplanen indeholder en beskrivelse af, hvordan jeg arbejder med at tilrettelægge de pldagogiske læringsmiljøer, arbejder med udvikling, trivsel og læring. 

Læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan rummer tilsammen de forskellige kompetenceområder, som alle børn skal møde i dagtilbud i følge lovgivningen. Det er min opgave at sørge for, at arbejdet med læreplanstemaerne finder sted i pædagogiske læringsmiljøer, hvor temaerne fungerer sammenhængende.

Opdelingen i de seks læreplanstemaer sikrer fokus på centrale elementer i børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Læreplanstemaerne er i læreplanen beskrevet, som en central del af vores hverdag i Børnehuset. derfor at jeg valgt at beskrive temaerne udfra vores hverdag og daglige rutine. Dertil skal nævnes, at vi laver en masse aktiviteter, der indebære de forskellige temaere på forskelligvis også. 

I bunden af denne side, ligger der et dokument som indeholder vores læreplan - rigtig god læselyst winkLæreplan for Børnehuset 2020Tekst om vores søde vikar er på vej laugh


Børnehuset Natur & Udeliv

- Hos Camilla Vich Rasmussen

Skippervej 1, Hou

9370 Hals

Email; boernehusetnatur@gmail.com

Kontakt: 42 17 94 43

 


Få en mobilvenlig hjemmeside